Training ‘Alle teksten de Baas’

Wist je dat begrijpend lezen de basis is voor vrijwel alle schoolvakken? En dat daarom het aanleren van een goede manier om begrijpend te kunnen lezen, heel belangrijk is voor de rest van je schoolcarrière?

In zes lessen van anderhalf uur leert jouw kind een tekst te overzien, verschillende leesstrategieën toe te passen, vragen te maken bij een tekst en nog veel meer. Ook wordt aandacht besteed aan hoe de hersenen leren, hoe ogen lezen en hoe dit gecombineerd kan worden.  Dit oefenen we door actief aan de slag te gaan met verschillende werkvormen en leerzame spellen.

Wat leert jouw kind in deze training?
Werken met de zes stappen en:

  • de woordenschat vergroten
  • wat signaalwoorden zijn
  • synoniemen in teksten vinden
  • oefenen met Cito teksten om te leren omgaan met de vraagstelling die wordt gehanteerd.

 

Om goed te leren begrijpen waar een tekst over gaat, begrijpend lezen, is de ontwikkeling van de woordenschat en het niveau van het technisch lezen essentieel. Door na te denken over de tekst en jezelf voortdurend vragen te stellen, worden verbanden gelegd, waardoor inzicht en overzicht ontstaat. Je snapt de tekst, ziet het voor je in een plaatje, kan het in je eigen woorden navertellen en je woordenschat wordt (nog) groter.

Ook bij het vak rekenen en dan met name bij verhaaltjessommen, is het leggen van verbanden heel belangrijk. Je moet begrijpen hoe het verhaaltje in elkaar zit. Daarna kun je pas de som uitrekenen. Dus verhaaltjessommen oplossen, is eigenlijk ook voor een deel begrijpend lezen!

En natuurlijk gebruik je begrijpend lezen ook voor vakken als aardrijkskunde, geschiedenis en natuur. Als je niet begrijpt wat je leest, kun je je de leerstof niet eigen maken. Of je moet alles letterlijk uit je hoofd leren. Sommige kinderen kunnen dat…… maar begrijpen niet wat ze leren. Ze kunnen alleen reproduceren en bij inzichtvragen vallen ze door de mand.

'Bij begrijpend lezen gaat het erom dat een kind echt begrijpt wat hij/zij leest. Dit vergroot het zelfvertrouwen, waardoor er een stevige basis voor het leren ontstaat.'

Praktische informatie

Doelgroep

Groep 5 t/m het voortgezet onderwijs

Praktische informatie

Tijdens de training werk ik met twee tot vier kinderen tegelijk. In zes lessen van anderhalf uur leert jouw kind te werken met de zes-stappenstrategie om teksten beter te begrijpen.

Ook oefenen we Cito teksten, zodat jouw kind leert omgaan met de vraagstelling die Cito hanteert. Een cursus waar de kinderen veel profijt van kunnen hebben tijdens hun verdere schoolcarriere!

Werkmap

Bij deze workshop krijgt jouw kind een werkmap met de opdrachten die we hebben gedaan mee. Ook zal het voorkomen dat er huiswerk meegegeven wordt, de belasting hiervan zal ongeveer een half uur per keer zijn.

Kosten

De workshop bestaat uit zes bijeenkomsten van 1,5 uur. De groepsgrootte is maximaal vier kinderen, zodat er echt voldoende tijd en ruimte is om elk kind ook persoonlijk te coachen. Voor deze zes bijeenkomsten betaal je € 255 inclusief btw en materiaal. De opdrachten krijgt jouw kind mee naar huis zodat jullie deze samen nog eens kunnen bekijken en doornemen.

Een individueel traject is ook mogelijk. Informeer dan naar de mogelijkheden qua data en tarief.

Dit lijkt mij wat!

Heb je een vraag of wil je vrijblijvend kennismaken?